facebooktwitter-bird-logo-shape-in-a-squaregoogleinstagramribbontimeloginaddfamilycouple

 

VİLLACIM EMLAK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahibi ilgili kişiler, kanunu

11. Maddesinde belirtilen haklarını kullanmak için veri sorumlusu olan Villacım Emlak Turizm İnşaat

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (Villacım) başvurma hakkını haizdir.

Villacım olarak müşterilerimizin mevzuata uygun bir usulde tarafımıza başvuru yapabilmesini

kolaylaştırmak amacıyla işbu başvuru formunu hazırlamıştır.

1. Bilgileriniz

Ad :

Soyad :

Telefon numarası :

T.C. kimlik numarası

(yabancılar için uyruğu,

pasaport numarası veya

varsa kimlik numarası)

:

E-posta :

Adres :

2. Villacım ile Olan İlişkinizi Belirtiniz

□ Müşteri

□ Ziyaretçi

□ Konut Sahibi

□ Diğer (lütfen belirtiniz):

Villacım ile iletişime geçtiğiniz birim:

(Tatil Bölgesi/Konut adı)

Villacım ile iletişime geçtiğiniz danışman:

(Bilmeniz halinde doldurulacaktır)

Konu:

2

3. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.

(Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ m. 4/2; İlgili kişiler, başvurularını Türkçe

olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir.)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………...................................................................................

..........................................................................................................................................................

Villacım Tarafından Başvurularınızın Yanıtlanması

Villacım, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi

ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge

talep etme hakkını her zaman saklı tutar.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Villacım'a iletmeniz durumunda Villacım

talebinizi KVKK 13/2 madde uyarınca en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak

sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet

gerektirmesi halinde Villacım tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen

tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

İşbu başvuru formunda Villacım ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz

başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun

tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İlgili Kişinin

Adı-Soyadı:

Tarih:

İmza:

 

TALEP EDİLMESİ HALİNDE PDF HALİ TARAFINIZA İLETİLEBİLİR.

  • KARŞILAŞTIR 0
  • GÖSTER
  • TEMİZLE
    Villacım Emlak Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Veri Sorumlusu) olarak; veri sorumlusu sistemlerimize yetkisiz kişi/kişiler tarafından erişilmesi suretiyle 12/04/2022 tarihinde veri ihlalinin gerçekleştiği, ihlalden etkilenen ilgili kişi grupları ve kişi sayısının henüz belirlenemediği, ihlalin kaynağı ve gerçekleşme yöntemine ilişkin araştırmaların devam ettiği, sorumlular hakkında aynı gün adli ve idari süreçlerin başlatıldığı hususlarını siz müşterilerimize (ilgililere) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 12/5 maddesi uyarınca sorumluluklarımızın farkında olarak bildirmekteyiz.