facebooktwitter-bird-logo-shape-in-a-squaregoogleinstagramribbontimeloginaddfamilycouple

Hizmet Binalarında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Villacım Emlak Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Villacım) tarafından hazırlanmıştır.

Villacım olarak hizmet binalarımız içerisinde ve eklentilerinde güvenlik kamerası vasıtasıyla bina ve çalışanların güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve denetlenmektedir. Yürütülen kamera ile izleme faaliyetleri Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunda yer alan yasal zorunluluklara uygun olarak sürdürülmektedir.

Kamera kaydı aracılığıyla elde etmiş olduğumuz kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 5. maddesinde yer alan; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve kişisel veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması gerekçeleri sebebiyle otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği adli/idari makamlar, hukuki danışmanlarımız/avukatlarımız ve kolluk birimlerine aktarılabilecektir. Talep, öneri ve şikayetlerinizi Kişisel Verilen Korunması Hakkında Kanun’ un 11. maddesi uyarınca Kalkan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, A Blok, No:38/2 Kaş/ANTALYA adresine yazılı olarak veya kimliğinizi teyit edebilme imkanı sağlamak şartıyla info@villacim.com.tr mail adresine iletebilirsiniz.

  • KARŞILAŞTIR 0
  • GÖSTER
  • TEMİZLE
    Villacım Emlak Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Veri Sorumlusu) olarak; veri sorumlusu sistemlerimize yetkisiz kişi/kişiler tarafından erişilmesi suretiyle 12/04/2022 tarihinde veri ihlalinin gerçekleştiği, ihlalden etkilenen ilgili kişi grupları ve kişi sayısının henüz belirlenemediği, ihlalin kaynağı ve gerçekleşme yöntemine ilişkin araştırmaların devam ettiği, sorumlular hakkında aynı gün adli ve idari süreçlerin başlatıldığı hususlarını siz müşterilerimize (ilgililere) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 12/5 maddesi uyarınca sorumluluklarımızın farkında olarak bildirmekteyiz.